Tekniken i närradion   RDS   Montaget av nya sändarutrustningen   Start av sändaren!   Old teknik   
 

Tekniken i Närradion

The old station på Varlaberg och Teracoms mast.
Från början är denna mast byggd för kustradion med fri sikt över havet. Den var inte avsedd för FM radio över land. Vi delade antenn med Radio P4 Halland längst upp i masten. Den har enl. Radio Halland kända problem för FM sändning. När det under 2005 blev känt för oss i närradion att kostnaderna skulle höjas kraftigt var det inte svårt att fatta ett beslut om införskaffande av egen utrustning. Avtalet sades upp till 060630 men fick förlängas kvartal för kvartal under 1,5 år med sista datum 071231.
Hösten 2006 fick vi kännedom om att vi inte fick dela antenn med P4 Halland längre. Kostnaden för att få en egen antenn aviserades till 60 000:- och då med en lägre placering i masten. Detta skulle om vi accepterat bli mycket sämre sändningsförhållanden och problem fanns redan.
En försämring var inte att tänka på för våran del.  Under tiden fortsatte vi att arbeta febrilt med att få ett nytt tillstånd från PTS. Den nya sändarens placering i Kungsbackaskogen var given då kommunen redan hade teknikbod och förbindelser till platsen. Mastägaren tillfrågades och gav sitt tillstånd.       

När beslutet togs hösten 2005 var det med bakgrunden att vinna eller försvinna. Försvinna på grund av kraftigt höjda kostnader eller satsa och finnas kvar. Då alla sändande föreningar ville vara kvar i etern så blev det att satsa. Med endast ca 7 timmars sändningstid i veckan plus fullmäktiges sändningar en gång i månaden var det viktigt att satsa så det skulle bli billigare att koppla upp sig till huvudstudion och kunna sända.
 

I dec. 2005 började streaming över Internet till huvudstudion. Endast studion i stadshuset hade nu förbindelsen kvar till den mottagande "bruna lådan" på Varlaberg

Hela 2006 gick åt att invänta svar från PTS. Under tiden lärde vi oss streaming hur det fungerar och inte fungerar. Det gäller att ha samma inställningar i alla studiornas datorer när man ska koppla upp sig. Det går inte att en studio är inställd för stereo och nästa i mono det kan då låta som "Kalle Anka". Alla måste vara inställda i stereo eller i mono.
Samtidigt letade vi efter leverantörer av sändarutrustning. Under våren 2007 och till start blev det ett intensivt arbete med alla praktiska förberedelser, få in offerter, vilken utrustning behövs utöver sändaren, vad behövs göras direkt, vad kan vi göra nu och vad kan vi vänta med.

Samtidigt som allt arbete pågick började "gamla" föreningar som sänt tidigare höra av sig. Det gav inspiration att fullfölja projektet. Radio Metodist var först och kom igång redan under våren 2006. Radio Nostalgi kunde börja sända våren 2007. Nostalgi hade inte kunnat sända med den gamla uppkopplingstekniken med förbindelseledningar på ca 2,5 mil detta hade blivit mycket dyrt. Tack vare vår nya teknik att streama över Internet. var det möjligt att börja sända från längre avstånd till en ringa kostnad.

Automatiseringsprogrammet ZaraRadio installerades i huvudstudion och sköter nu helt alla sändningstider och där emellan spelar pausmusik.

Med ny teknik var vi snabbt uppe i ca 65 timmar sändning i veckan förutom fullmäktige. Intresset har ökat och förfrågningar har inkommit under sommar -vintern -07 från flera intressenter att börja sända. Vi får se vad som händer under 2008.
 

 

Nu är den gamla sändaren nermonterad och platsen är tom i racket på Varlaberg. Kvar är P4 Radio Halland.

Den gamla CTE sändaren är nermonterad och blir nu reservsändare någonstans i Sverige.


 

 

 

 

Det gamla effektsteget för förstärkning av sändarsignalen.

 

Den gamla CTE utrustningen har nu ersatts av en modern sändare från RVR TEX LCD 300 i stereo.

 

Traditionell radio med ny digital teknik gör det möjligt för fler att börja sända..
Hem
 
 
 
 

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.