Vill Du börja sända radio? Vem kan sända?
 
Allmänt om närradio  Grunderna  Programinnehållet  Tekniken
 
Tekniken Förbindelse mellan studio-studio-mast:
 | Teknik  | Tips-Ideér | Programvaror | Förbindelse studio-mast | Sändarutrustning | FTP |
 | Webb Radio & TV-sändning | Lyssna på webbradio | Streaming | Musik Rippning |
 | Översättning ? |
  
OBS! Våra sidor om Radioteknik är ett ständigt arbetsexemplar under omdaning.
Har du erfarenheter av den nya tekniken skicka då in din information och erfarenheter till oss och vi kommer efterhand att lägga ut informationen här. Kontakt

Kopparledningar gällde förut med tillhörande linjeväljare. Numera använder man sig av Internet och streaming eller en länksändare som sänder på en frekvens och en länkmottagare som tar emot vid sändaren och sänder ut på en annan frekvens. Länksändare kräver separat frekvenstillstånd från PTS och därmed en extra avgift.
Undantag finns från detta om avståndet är kort och det går att använda sig av en länksändare med låg effekt.

Länksändare:

Finns många varianter av lösningar som länkar radiosignalen vidare till nästa sändare.
FM sändare kan användas som skickar signalen vidare på en annan frekvens till nästa sändare. här kan man behöva ett extra sändningstillstånd från myndigheten.
Radiomottagare som tar emot utsändningen och kopplas till en ny sändare som sänder på en annan frekvens.

FM sändare som sänder på låg wattstyrka som fungerar som länk mellan studio och sändarutrustningen i masten. har man tillräkligt låg watt behövs inget tillstånd från myndigheten.
 

(Ovanstående exempel är hämta från från andra närradiostationer i mellersta och södra Sverige.)


Via telefontråd Linjeväljare:

(Infoga bild linjeväljare gamla bruna boxen)

(kontakta m-stad och MH)


Streaming:

Streaming är ett nytt sätt att ordna förbindelse mellan Studion och sändare.

I huvudstudio när signalen ska gå ut till sändaren sätter man in en Barix instreamer som förvandlar den analoga signalen till en digital stream som sänds över Internet till sändaren. Vid sändaren tar en Barix exstreamer emot och förvandlar den digitalt streamade signalen till en analog signal. Den analoga signalen kopplas direkt på sändaren.


Fler lösningar finns och här kommer dina erfarenhet in och vi vill gärna presentera dem här.

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.