Vill Du börja sända radio? Vem kan sända?
 
Allmänt om närradio  Grunderna  Programinnehållet  Tekniken
 
Grunderna
 
Närrradio är föreningslivets lokala radiosändningar. De sammanslutningar som kan få tillstånd är närradioföreningar, ideella föreningar och registrerade trossamfund som har anknytning till sändningsområdet.

En närradioförening är en sammanslutning av flera tillståndshavare i ett sändningsområde för gemensamma närradioändamål. Föreningen företräder ofta tillståndshavarna vid kontakter med sändarägare, myndigheter och upphovsrättsorganisationer.
 

Sändningsområdet

Ett sändningsområde för närradio omfattar högst en kommun, myndigheten kan besluta om ett större sändningsområde om det finns särskilda skäl.

När vi bedömer om en ideell förening eller ett trossamfund har anknytning till sändningsområdet tar vi hänsyn till var

  • studion och övriga lokaler för verksamheten finns
  • den ansvarige utgivaren och styrelsemedlemmarna är bosatta
  • föreningsstämman och styrelsemöten hålls.
Beteckning
Närradiosändningar måste ha en beteckning eller ett namn för att lyssnarna ska kunna identifiera den som sänder. Vi måste godkänna beteckningen som ska ha särskiljningsförmåga.

Länk till blankett för anmälan av ny beteckning finns längst ner på denna sidan.
 
Utgivare
För närradiosändningar måste en utgivare utses och anmälas till oss. Utgivaren är juridiskt ansvarig för eventuella yttrandefrihetsbrott under sändning, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. Utgivaren har rätt att bestämma över innehållet så att inget sänds mot hans eller hennes vilja.

Länk till blankett för anmälan av utgivare finns längst ner på denna sidan.
 
Ovanstående information har vi hämtat från Myndigheten för Radio och TV
Länk till hela informationen
 

Nu kan din förening ansöka om ett sändningstillstånd. Det gör du på de blanketter som finns för ändamålet. Du kan ladda ner dessa från myndighetens sida. På dessa ska du, förutom själva tillståndsansökan, fylla i programnamn och anmäla en ansvarig utgivare. Dessutom ska en del föreningshandlingar skickas med. Bland annat stadgar, konstitueringsprotokoll och personbevis på den person som utsetts till ansvarig utgivare.

Din ansökan behandlas av myndighetens och inom några veckor, under förutsättning att alla handlingar har fyllts i korrekt, så har du ett sändningstillstånd.

Det går även att få tillfälliga sändningstillstånd om man vill sända speciella föreningsarrangemang.
Därefter är det bara att kontakta oss för tilldelning av sändningstid och sedan sätta igång!

Det kan inte bli enklare!

 

Blanketter

Publikationer

Länkar

Tillstånd för tillfälliga radiosändningar.
Myndigheten kan ge tillstånd för tillfälliga radiosändningar som provsändningar eller sändningar från evenemang i en eller flera kommuner.
Både fysiska och juridiska personer kan ansöka om tillfälligt tillstånd i högst två veckor. I ansökan måste ni ange sändningstid, sändningsområde och varför ni vill sända tillfälligt.

Tillstånd-och-registrering/Radio/Tillfälliga-sändningar/
 
För de som vill sända Webb- radio eller TV finns det andra regler.
Mer information om detta finns på 
http://www.radioochtv.se/Tillstand-och-registrering/Radio/Webbradio/

 

Länk till:
Snabblänk till myndighetens information:
Om-mediebranschen Radio/
Tillsyn Granskning-av-program

Publikationer--Blanketter
Tillstand-och-registrering Webbradio
Hem
 

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.