Fullmäktige arkivsida:
Fullmäktigesidan   Arkivsida med KF-möten   Bilder från Fullmäktige i Åsa
 
NYTT! Vi kan nu arkivera KF-möten en längre tid mot vad vi kunnat tidigare. Vi har tredubblat vårt lagerutrymme på webbhotellet fr.o.m. juli -08.
Välj år: 2013 2012 2011

2014


Fullmäktige 2014-12-09: Dagordning 9 dec. 2014 Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
 
Ärende 01
ca. 7,24 min.
Ärende 02
ca. 3,30 min.
Ärende 03
ca. 7,45 min.
Ärende 04
ca. 6,23 min.
Ärende 05
ca. 1,35 min
Ärende 06
ca. 1,05 min.
Ärende 07
ca. 1,27 min.
Ärende 08
ca. 3,59 min.
Ärende 09-42
ca. 6,55 min
Ärende 43
ca. 7,53 min.
Ärende 44
ca. 1,41 min.
Ärende 45
ca. 0,46 min
Ärende 46
ca. 0,47 min.
Ärende 47
ca. 0,47 min.
Ärende 48
ca. 13,41 min.
Ärende 49
ca. 6,30 min.
Ärende 50
ca. 13,00 min.
Ärende 51
ca. 2,41 min.
Ärende 52
ca. 4,27 min.
Ärende 53
ca. 0,32 min.
Ärende 54
ca. 0,42 min.
Ärende 55
ca. 5,53 min.
Ärende 56
ca. 1,02 min.
Ärende 57
ca. 0,30 min.
Ärende 58
ca. 3,28 min
Ärende 59
ca. 0,56 min.
Ärende 60
ca. 1,32 min.
Ärende 61
ca. 1,08 min.
 
ca 99,1 MB (totalt ca 8.611 av 30,0 GB )

Fullmäktige 2014-11-11: Dagordning 11 nov. 2014 Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
 
Ärende 01
ca. 8,38 min.
Ärende 02
ca. 5,24 min.
Ärende 03
ca. 5,54 min.
Ärende 04
ca. 3,22 min.
Ärende 05
ca. 2,40 min
Ärende 06
ca. 0,33 min.
Ärende 07
ca. 0,44 min.
Ärende 08
ca. 1,24 min.
Ärende 09
ca. 18,16 min
Ärende 10
ca. 16,51 min.
Ärende 11
ca. 0,44 min.
Ärende 12
ca. 0,51 min
Ärende 13
ca. 2,58 min.
Ärende 14
ca. 7,55 min
Ärende 15
ca. 8,44 min.
Ärende 16
ca. 1,07 min.
Ärende 17
ca. 13,20 min.
Ärende 18
ca. 4,35 min.
Ärende 19
ca. 0,45 min.
Ärende 20
ca. 0,25 min.
Ärende 21
ca. 0,45 min.
Ärende 22
ca. 10,35 min.
Ärende 23
ca. 0,24 min.
.
 
ca 108 MB (totalt ca 8.512 av 30,0 GB )

Fullmäktige 2014-10-14: Dagordning 14 okt. 2014 Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
 
Ärende 01
ca. 5,39 min.
Ärende 02
ca. 4,42 min.
Ärende 03
ca. 8,32 min.
Ärende 04
ca. 10,09 min.
Ärende 05
ca. 24,45 min
Ärende 06
ca. 10,24 min.
Ärende 07
ca. 1,33 min.
Ärende 08
ca. 4,49 min.
Ärende 09
ca. 1,09 min
Ärende 10
ca. 0,33 min.
Ärende 11
ca. 1,58 min.
Ärende 12
ca. 28,39 min
Ärende 13
ca. 1,43 min.
Ärende 14 UTGÅR Ärende 15
ca. 4,56min.
Ärende 16
ca. 2,01 min.
Ärende 17
ca. 4,13 min.
Ärende 18
ca. 2,17 min.
Ärende 19
ca. 5,45 min.
Ärende 20
ca. 1,54 min.
Ärende 21
ca. 1,54 min.
Ärende 22
ca. 1,34 min.
Ärende 23
ca. 4,13 min.
Ärende 24
ca. 44,53 min.
Ärende 25
ca. 1,39 min
Ärende 26
ca. 1,56 min.
Ärende 27
ca. 2,14 min.
Ärende 28
ca. 0,12 min.
Ärende 29
ca. 0,18 min
Ärende 30
ca. 0,17 min.
Ärende 31
ca. 0,18 min.
Ärende 32
ca. 0,13 min.
Ärende 33
ca. 0,15 min
Ärende 34
ca. 3,30 min.
   
 
ca 173 MB (totalt ca 8.404 av 30,0 GB )

OBS! Inget fullmäktige i september 2014.


Fullmäktige 2014-08-12: Dagordning 12 aug. 2014. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
 
Ärende 01
ca. 3,39 min.
Ärende 02
ca. 6,28 min.
Ärende 03
ca.21,01 min.
Ärende 04
ca. 10,34 min.
Ärende 05
ca. 0,18 min
Ärende 06
ca. 4,49 min.
Ärende 07
ca. 1,05 min.
Ärende 08
ca. 0,33 min.
Ärende 09
ca. 5,35 min
Ärende 10
ca. 0,40 min.
Ärende 11
ca. 0,10 min.
Ärende 12
ca. 0,26 min
Ärende 13
ca. 8,06 min.
Ärende 14
ca. 2,00 min.
   
 
ca 134 MB (totalt ca 8.231GB av 30,0 GB )

Fullmäktige 2014-06-11: Dagordning 11 juni 2014. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen. Budgetmöte börjar ca 08.30
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
 
Ärende 01
ca. 9,38 min.
Ärende 02
ca. 5,46 min.
Ärende 03
ca.0,41 min.
.
 
Ärende 04-01.Inledning Inledning 2,42 min.
 
Ärende 04-02-M Inledning 8,13 min. Ärende 04-03-S Inledning 7,55 min.
   
Ärende 04-04-FP Inledning 6,43 min. Ärende 04-05-C Inledning 4,42 min.
   
Ärende 04-06-KB Inledning 5,26 min. Ärende 04-07-MP Inledning 9,02 min.
   
Ärende 04-08-KD Inledning 6,00 min. Ärende 04-09-SD Inledning 3,27 min.
   
Ärende 04-10-V Inledning 9,37 min.  
 
Allmänpolitisk debatt 04-11 27,07 min. 
Kommunstyrelsen, Teknik, Bygg, Miljö-hälsa- och Service 04-12. 1.21,14 min.
Äldreomsorg, Funktionstöd, Individ & familjeomsorg 04-13.1.07,29 min.
Fritid & Folkhälsa, Kultur & Turism, Förskola & Grundskola, Gymnasie & Vuxenutbildning 04-14.
1.24,03 min.
 
Ärende 4 Beslut:
Beslut om budget 04-15. ca 12,12 min.
 
Ärende 05
ca. 7,05 min
Ärende 06
ca. 1,20 min.
Ärende 07
ca. 5,34 min.
Ärende 08
ca. 1,20 min.
Ärende 09
ca. 0,40 min
Ärende 10
ca. 0,30 min.
Ärende 11
ca. 58,27 min.
Ärende 12
ca. 7,07 min
Ärende 13
ca. 0,35 min.
Ärende 14
ca. 10,19 min.
Ärende 15
ca. 9,22 min.
Ärende 16
ca. 0,24 min.
 
ca 504 MB (totalt ca 8.097GB av 30,0 GB )

Fullmäktige 2014-05-06: Dagordning 6 maj 2014. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 5,12 min.
Ärende 02
ca. 13,31 min.
Ärende 03
ca.1 tim. 21,39 min.
Ärende 04
ca. 13,56 min.
Ärende 05
ca. 3,19 min
Ärende 06
ca. 1,24 min.
Ärende 07
ca. 3,42 min.
Ärende 08
ca. 0,38 min.
Ärende 09
ca. 2,50 min
Ärende 10
ca. 1,15 min.
Ärende 11
ca. 2,54 min.
Ärende 12
ca. 1 tim. 39,37 min
Ärende 13
ca. 2,56 min.
Ärende 14
ca. 14,30 min.
Ärende 15
ca. 7,06 min.
Ärende 16
ca. 1,08 min.
Ärende 17
ca. 1,08 min.
Ärende 18
ca. 1,54 min.
Ärende 19
ca. 0,10 min.
Ärende 20
ca. 0,20 min.
 
OBS! Ärende 16 och 17 bordlagda till nästkommande sammanträde
ca 235 MB (totalt ca 7.592GB av 30,0 GB )

Fullmäktige 2014-04-08: Dagordning 8 april 2014. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 6,18 min.
Ärende 02
ca. 37,25 min.
Ärende 03
ca.32,24 min.
Ärende 04
ca. 20,37 min.
Ärende 05
ca. 20,50 min
Ärende 06
ca. 3,13 min.
Ärende 07
ca. 9,45 min.
Ärende 08
ca. 6,33 min.
Ärende 09
ca. 0,40 min
Ärende 10
ca. 1,04 min.
Ärende 11
ca. 1,12 min.
Ärende 12
ca. 1,59 min
Ärende 13
ca. 2,01 min.
     
ca 134 MB (totalt ca 7.257 GB av 30,0 GB )

Fullmäktige 2014-03-11: Dagordning 11 mars 2014. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 4,47 min.
Ärende 02
ca. 2,20 min.
Ärende 03
ca. 49,26 min.
Ärende 04
ca. 18,31 min.
Ärende 05
ca. 6,07 min
Ärende 06
ca. 47,32 min.
Ärende 07
ca. 13,56 min.
Ärende 08
ca. 3,56 min.
Ärende 09
ca. 3,57 min
Ärende 10
ca. 3,56 min.
Ärende 11
ca. 0,22 min.
Ärende 12
ca. 1,24 min
Ärende 13
ca. 0,27 min.
Ärende 14 och 15
ca. 1,41 min.
   
ca 135 MB (totalt ca 7.123 GB av 30,0 GB )

Fullmäktige 2014-02-05: Dagordning 5 februari 2014. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 8,53 min.
Ärende 02
ca. 6,09 min.
Ärende 03
ca. 11,14 min.
Ärende 04
ca. 15,51 min.
Ärende 05
ca. 9,05 min
Ärende 06
ca. 1,03 min.
Ärende 07
ca. 0,47 min.
Ärende 08
ca. 3,03 min.
Ärende 09
ca. 0,34 min
Ärende 10
ca. 0,43 min.
Ärende 11
ca. 13,19 min.
Ärende 12
ca. 1,31 min
Ärende 13
ca. 0,45 min.
Ärende 14
ca. 0,36 min.
Ärende 15
ca. 0,47 min.
Ärende 16
ca. 0,21 min.
Ärende 17
ca. 0,57 min.
Ärende 18
ca. 0,31 min.
   
ca 139 MB (totalt ca 6.955 GB av 30,0 GB )

 

2013

 
Nästa fullmäktige 5 februari 2014 Dagordningen brukar vara tillgänglig en vecka före sammanträdet, omkr. den 28/01-14. Dagordning 5 februari 2014
Vår ambition är att ärendena ska finnas tillgängligt via webben 3-4 arbetsdagar efter resp. fullmäktige.

Fullmäktige 2013-12-10: Dagordning 10 december 2013.Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
OBS! Ärende 7 och 13 ej klara beräknas färdiga senast måndag 16 dec.
Ärende 01
ca. 6,46 min.
Ärende 02
ca. 9,15 min.
Ärende 03
ca. 3,55 min.
Ärende 04
ca. 9,49 min.
Ärende 05
ca. 32,33 min
Ärende 06
ca. 7,33 min.
Ärende 07
ca. 0,00 min.
Ärende 08
ca. 0,53 min.
Ärende 09
ca. 27,00 min
Ärende 10
ca. 1,19 min.
Ärende 11
ca. 1,08 min.
Ärende 12
ca. 1,01 min
Ärende 13
ca. 00,00 min.
Ärende 14
ca. 3,05 min.
Ärende 15
ca. 13,31 min.
Ärende 16
ca. 1,03 min.
Ärende 17
ca. 1,42 min.
Ärende 18
ca. 3,23 min.
Ärende 19
ca. 0,20 min.
Ärende 20
ca. 0,15 min.
Ärende 21
ca. 9,33 min.
Ärende 22
ca. 0,42 min.
   
ca xxx MB (totalt ca 5,941 GB av 30,0 GB )

Fullmäktige 2013-11-12: Dagordning 12 november 2013. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 8,48 min.
Ärende 02
ca. 0,31 min.
Ärende 03
ca. 0,53 min.
Ärende 04
ca. 0,53 min.
Ärende 05
ca. 0,34 min
Ärende 06
ca. 36,41 min.
Ärende 07
ca. 2,26 min.
Ärende 08
ca. 0,44 min.
Ärende 09
ca. 1,40 min
Ärende 10
ca. 1,15 min.
Ärende 11
ca. 1,25 min.
Ärende 12
ca. 2,39 min
Ärende 13
ca. 1,22 min.
Ärende 14
ca. 3,27 min.
Ärende 15
ca. 0,29 min.
 
ca 117 MB (totalt ca 6,334 GB av 30,0 GB )

Fullmäktige 2013-10-08: Dagordning 8 oktober 2013. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 3,37 min.
Ärende 02
ca. 9,22 min.
Ärende 03
ca. 8,50 min.
Ärende 04
ca. 9,01 min.
Ärende 05
ca. 25,42 min
Ärende 06
ca. 3,03 min.
Ärende 07
ca. 0,44 min.
Ärende 08
ca. 5,13 min.
Ärende 09
ca. 19,27 min
Ärende 10
ca. 0,36 min.
Ärende 11
ca. 35,17 min.
Ärende 12
ca. 1,36 min
Ärende 13
ca. 6,24 min.
Ärende 14
ca. 14,56 min.
Ärende 15
ca. 44,47 min.
Ärende 16
ca. 30,03 min.
Ärende 17
ca. 4,56 min.
Ärende 18
ca. 1,19 min.
Ärende 19
ca. 0,17 min.
 
ca 206 MB (totalt ca 6,227 GB av 30,0 GB )

Fullmäktige 2013-09-10: Dagordning 10 september 2013. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 4,35 min.
Ärende 02
ca. 0,41 min.
Ärende 03
ca. 0,45 min.
Ärende 04
ca. 0,45 min.
Ärende 05
ca. 48,13 min
Ärende 06
ca. 0,44 min.
Ärende 07
ca. 23,20 min.
Ärende 08
ca. 3,43 min.
Ärende 09
ca. 0,47 min
Ärende 10
ca. 0,42 min.
Ärende 11
ca. 0,21 min.
Ärende 12
ca. 1,29 min
Ärende 13
ca. 0,58 min.
     
ca 79,9 MB (totalt ca 6,021 GB av 30,0 GB )

Fullmäktige 2013-08-13: Dagordning 13 augusti 2013. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 3,56 min.
Ärende 02
ca. 6,46 min.
Ärende 03
ca. 2,21 min.
Ärende 04
ca. 6,38 min.
Ärende 05
ca. 0,42 min
Ärende 06
ca. 5,58 min.
Ärende 07
ca. 0,29 min.
Ärende 08
ca. 0,44 min.
Ärende 09
ca. 1tim. 1,52 min
Ärende 10
ca. 4,36 min.
Ärende 11
ca. 1,02 min.
Ärende 12
ca. 2,42 min
Ärende 13
ca. 20,26 min.
Ärende 14
ca. 2,40 min.
Ärende 15
ca. 2,19 min.
Ärende 16
ca. 1,49 min.
Ärende 17
ca. 0,46 min.
Ärende 18
ca. 0,41 min.
Ärende 19
ca. 0,21 min.
Ärende 20
ca. 29,53 min.
Ärende 21
ca. 0,17 min.
     
ca 359 MB (totalt ca 5,941 GB av 30,0 GB )

Fullmäktige 2013-06-12: Dagordning 12 juni 2013. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca.5,25 min.
Ärende 02  
ca.9,11 min.
Ärende 03
ca. 0,36 min.
Ärende 04
ca. 0,42 min.
Ärende 05
ca. 0,42 min
Ärende 06
ca. 0,50 min.
Ärende 07
ca. 15,03 min.
Ärende 08
ca. 4,07 min.
Ärende 09
ca. 1,08 min
Ärende 10 Budget Uppdelat i 15 delar enl. nedan.
 
Ärende 10-00.Inledning Inledning 3,26 min.
 
Ärende 10-01-M Inledning 10,21 min. Ärende 10-02-S Inledning 9,07 min.
   
Ärende 10-03-FP Inledning 9,09 min. Ärende 10-04-C Inledning 5,40 min.
   
Ärende 10-05-KB Inledning 13,26 min. Ärende 10-06-MP Inledning 3,23 min.
   
Ärende 10-07-KD Inledning 7,24 min. Ärende 10-08-SD Inledning 3,09 min.
   
Ärende 10-09-V Inledning 4,06 min.  
 
Allmänpolitisk debatt 27,07 min.
Kommunstyrelsen, Teknik, Bygg, Miljö-hälsa- och Service. 1.18,41 min.
Äldreomsorg, Funktionstöd, Individ & familjeomsorg.1.34,34 min.
Fritid & Folkhälsa, Kultur & Turism, Förskola & Grundskola, Gymnasie & Vuxenutbildning. 1.58,30 min.
 
Ärende 10 Beslut:
Beslut om budget ca 10,06 min.
 
Ärende 11
ca. 2,26 min
Ärende 12
ca. 0,28 min.
Ärende 13
ca. 1,54 min.
 

Ärende 14-21 bordlagda

Ärende 22A
ca. 0,38 min.
Ärende 22
ca. 0,28 min
Ärende 23
ca. 0,39 min.
Ärende 24 
ca.0,28 min..
Ärende 25
ca. 0,33 min.
ca 449 MB (totalt ca 5,592 GB av 30,0 GB )

Fullmäktige 2013-05-07: Dagordning 7 maj 2013. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 6,11 min.
Ärende 02
ca. 9,43 min.
Ärende 03
ca. 1.26,24 min.
Ärende 04
ca. 9,04 min.
Ärende 05
ca. 4,34min
Ärende 06
ca. 0,39 min.
Ärende 07
ca. 2,31 min.
Ärende 08
ca. 0,28 min.
Ärende 09
ca. 3,20 min.
Ärende 10
ca. 2,48 min.
Ärende 11
ca. 1,32 min.
Ärende 12
ca. 3,21 min.
Ärende 13
ca. 0,28 min
Ärende 14
ca. 5,16 min.
Ärende 15
ca. 0,14 min.
 
ca 149 MB (totalt ca 5,143 GB av 30,0.GB)

Fullmäktige 2013-04-16: Dagordning 16 april 2013. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 6,33 min.
Ärende 02
ca. 41,20 min.
Ärende 03
ca. 17,17 min.
Ärende 04
ca. 56,23 min.
Ärende 05
ca. 8,01min
Ärende 06
ca. 12,35 min.
Ärende 07
ca. 8,28 min.
Ärende 08
ca. 33,51 min.
Ärende 09
ca. 0,30 min.
Ärende 10
ca. 0,27 min.
Ärende 11
ca. 17,39 min.
Ärende 12
ca. 0,46 min.
Ärende 13
ca. 1,02 min
Ärende 14
ca. 0,24 min.
Ärende 15
ca. 0,13 min.
Ärende 16
ca. 0,44 min.
ca 283 MB (totalt ca 4.994 GB av 5.120 )

Fullmäktige 2013-03-12: Dagordning 12 mars 2013. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 4,18 min.
Ärende 02
ca. 36,12 min.
Ärende 03
ca. 2,48 min.
Ärende 04
ca. 26,05 min.
Ärende 05
ca. 0,44min
Ärende 06
ca. 0,41 min.
Ärende 07
ca. 11,13 min.
Ärende 08
ca. 0,59 min.
Ärende 09
ca. 6,03 min.
Ärende 10
ca. 4,36 min.
Ärende 11
ca. 14,22 min.
Ärende 12
ca. 0,43 min.
Ärende 13
ca. 0,15 min
Ärende 14
ca. 0,17 min.
Ärende 15
ca. 0,52 min.
Ärende 16
ca. 0,41 min.
ca 152 MB (totalt ca 4.994 GB av 5.120 )

Fullmäktige 2013-02-05: Dagordning 5 februari 2013. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 6,26 min.
Ärende 02
ca. 7,13 min.
Ärende 03
ca. 9,29 min.
Ärende 04
ca. 55,05 min.
Ärende 05
ca. 7,22min
Ärende 06
ca. 7,49 min.
Ärende 07
ca. 4,10 min.
Ärende 08
ca. 8,29 min.
Ärende 09
ca. 0,28 min
Ärende 10
ca. 0,41 min.
Ärende 11
ca. 2,18 min.
Ärende 12
ca. 0,42 min
Ärende 13
ca. 0,37 min.
Ärende 14
ca. 35,32min.
Ärende 15
ca. 16,40min.
Ärende 16
ca. 3,30 min.
Ärende 17
ca. 1,32 min.
Ärende 18
ca. 1,42 min.
Ärende 19
ca. 1,32 min.
Ärende 20
ca. 2,37 min.
Ärende 21
ca. 1,44 min.
Ärende 22
ca. 4,05 min.
Ärende 23
ca. 1,51 min.
Ärende 24
ca. 39,31 min.
Ärende 25
ca. 1,26 min
Ärende 26
ca. 2,15 min.
Ärende 27
ca. 0,36 min.
Ärende 28
ca. 0,29 min.
Ärende 29
ca. 0,28 min
Ärende 30
ca. 0,20 min.
Ärende 31
ca. 0,11 min.
Ärende 32
ca. 0,22 min.
ca 245 MB (totalt ca 4.792 GB av 5.120 )

 

OBS! Inget fullmäktige i januari 2013.

 

 

2012

Fullmäktige 2012-12-11: Dagordning 11 december 2012. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 6,37 min.
Ärende 02
ca. 0,46 min.
Ärende 03
ca. 8,33 min.
Ärende 04
ca. 9,04 min.
Ärende 05
ca. 14,31min
Ärende 06
ca. 19,40 min.
Ärende 07
ca. 13,49 min.
Ärende 08
ca. 27,40 min.
Ärende 09
ca. 29,40 min
Ärende 10 och 11
ca. 2,07 min.
Ärende 12
ca. 2,28 min
.
Ärende 13
ca. 2,15 min.
Ärende 14
ca. 0,29min.
Ärende 15
ca. 0,41min.
Ärende 16
ca. 0,30 min.
Ärende 17
ca. 9,38 min.
Ärende 18
ca. 1,55 min.
Ärende 19
ca. 0,36 min.
Ärende 20
ca. 1,34 min.
Ärende 21
ca. 0,46 min.
Ärende 22
ca. 3,43 min.
Ärende 23
ca. 3,38 min.
Ärende 24
ca. 1,29 min.
Ärende 25
ca. 2,12 min
Ärende 26
ca. 35,28 min.
Ärende 27
ca. 10,19 min.
Ärende 28
ca. 2,30 min.
Ärende 29
ca. 20,46 min
Ärende 30-31-32 och 33
ca. 1,11 min.
   
  Ärende 34
ca. 0,37 min.
Ärende 35
ca. 0,31 min.
Ärende 36
ca. 1,03 min.
Ärende 37
ca. 1,02 min
Ärende 38
ca. 0,31 min.
Ärende 39
ca. 0,39 min.
Ärende 40
ca. 2,24 min.
Ärende 41
ca. 0,58 min
Ärende 42
ca. 3,58 min.
Ärende 43
ca. 0,23 min.
Ärende 44
ca. 0,43 min.
Ärende 45
ca. 0,17 min
Ärende 46
ca. 0,13 min.
Ärende 47
ca. 0,16 min.
Ärende 48
ca. 1,07 min.
Ärende 49
ca. 0,30 min
     
ca 343 MB (totalt ca 4.547 GB av 5.120 )

 
OBS! Kommunfullmäktige inställ i november 2012. Se information på kommunens hemsida
 

Fullmäktige 2012-10-09: Dagordning 9 oktober 2012. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 6,56 min.
Ärende 02
ca. 19,46 min.
Ärende 03
ca. 4,32 min.
Ärende 04
ca. 0,36 min.
Ärende 05
ca. 3,53 min
Ärende 06
ca. 38,34 min.
Ärende 07
ca. 3,20 min.
Ärende 08
ca. 3,39 min.
Ärende 09
ca. 0,44 min
Ärende 10
ca. 2,09 min.
Ärende 11
ca. 0,52 min.
Ärende 12
ca. 1,08 min.
Ärende 13
ca. 2,55 min.
Ärende 14
ca. 6,07min.
Ärende 15
ca. 10,28 min.
Ärende 16
ca. 2,06 min.
Ärende 17
ca. 20,30 min.
Ärende 18
ca. 22,58 min.
Ärende 19
ca. 0,46 min.
Ärende 20
ca. 3,51 min.
Ärende 21
ca. 0,49 min.
Ärende 22
ca. 0,45 min.
Ärende 23
ca. 0,26 min.
Ärende 24
ca. 0,27 min.
Ärende 25
ca. 0,44 min
Ärende 26
ca. 0,28 min.
   
ca 146 MB  (totalt ca 4.239 GB av 5 )

Fullmäktige 2012-09-11: Dagordning 11 september 2012. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 4,01 min.
Ärende 02
ca. 0,47 min.
Ärende 03
ca. 6,49 min.
Ärende 04
ca. 0,49 min.
Ärende 05
ca. 16,38 min
Ärende 06
ca. 15,00 min.
Ärende 07
ca. 7,57 min.
Ärende 08
ca. 2,25 min.
Ärende 09
ca. 5,57 min
Ärende 10
ca. 15,59 min.
Ärende 11
ca. 1,59 min.
Ärende 12
ca. 5,32 min.
Ärende 13
ca. 0,39 min.
Ärende 14
ca. 0,41min.
Ärende 15
ca. 0,29 min.
Ärende 16
ca. 0,16 min.
Ärende 17
ca. 3,05 min.
Ärende 18
ca. 1,19 min.
   
ca 84 MB  (totalt ca 4.093 GB av 5 )

 
Fullmäktige 12-08-14: Dagordning 14 augusti 2012. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01 + 1B och 1C
ca. 9,51 min.
Ärende 02
ca. 4,55 min.
Ärende 03
ca. 8,17 min.
Ärende 04
ca. 6,15 min.
Ärende 05
ca. 7,09 min
Ärende 06
Utgår.
Ärende 07
ca. 1,37 min.
Ärende 08
ca. 2,40 min.
Ärende 09
ca. 6,35 min
Ärende 10
ca. 0,42 min.
Ärende 11
ca. 0,51 min.
Ärende 12
ca. 1,40 min.
Ärende 13
ca. 2,08 min.
Ärende 14
ca. 34,43 min.
Ärende 15
ca. 10,53 min.
Ärende 16
ca. 1,36 min.
Ärende 17
ca. 1,08 min.
Ärende 18
ca. 15,17 min.
Ärende 19
ca. 1,56 min.
Ärende 20
ca. 5,47 min.
Ärende 21
ca. 1,11 min.
Ärende 22
ca. 2,20 min.
Ärende 23
ca. 3,17 min.
Ärende 24
ca. 1,06 min.
Ärende 25
ca. 0,30 min
Ärende 26
ca. 1,12 min.
Ärende 27
ca. 0,49 min.
Ärende 28
ca. 0,44 min.
Ärende 29
ca. 0,27 min
Ärende 30
ca. 0,20 min.
Ärende 31
ca. 0,22 min.
Ärende 32
ca. 0,17 min.
Ärende 33
ca. 0,18 min.
Ärende 34
ca. 1,14 min.
Ärende 35
ca. 0,20 min.
 
ca 127 MB  (totalt ca 4.009 GB av 5 )

Fullmäktige den 14 juni är inställt.
 

 
Fullmäktige 2012-05-22 och 23: Dagordning 22-23 maj 2012. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 6,34 min.
Ärende 02  Allmänhetens frågor Ärende 03
ca. 1,59 min.
Ärende 04
ca. 0,56 min.
Ärende 05
ca. 2.10,02 min
Ärende 06
ca. 7,10 min.
Ärende 07
ca. 0,41 min.
Ärende 08
ca. 0,39 min.
Ärende 09
ca. 0,27 min
Ärende 10
ca. 1,25 min.
Ärende 11
ca. 2,20 min.
 
Budget, inledning av de olika partierna:
Ärende 12.0.Inledning Inledning 2,57 min.
Ärende 12.1.M Inledning 11,00 min. Ärende 12.2.S Inledning 7,43 min.
Ärende 12.3.FP Inledning 9,26 min. Ärende 12.4.C Inledning 7,50 min.
Ärende 12 5.KB Inledning 7,26 min. Ärende 12.6.MP Inledning 6,02 min.
Ärende 12.7.KD Inledning 9,41 min. Ärende 12.8.SD Inledning 6,48min.
Ärende 12.9.V EJ Närvarande  
Ärende 12 fortsättning:
Allmänpolitisk debatt del 1 ca 1:32,09 min. Allmänpolitisk debatt del 2 ca 38,08 min.
Förskola & Grundskola, Gymnasie & Vuxenutbildning ca. 47,06 min.
Fritid, Kultur och Turism ca 1:22,27 min.
Ärende 12 fortsättning onsdag:
Upprop m.m.
Äldreomsorg, Handikappomsorg, Individ & Familj del 1 ca 1:12,34 min.
Äldreomsorg, Handikappomsorg, Individ & Familj del 2 ca 52,13 min.
Teknik, Plan & Bygg, Miljö & Hälsa, Service del 1 ca 57,57 min.
Teknik, Plan & Bygg, Miljö & Hälsa, Service del 2 ca 42,15 min.
KS inkl. kollektivtrafik och kommunala bolag ca 1:00,55 min.
Ärende 12 Beslut:
Beslut om budget ca 12,31 min.
 
Ärende 13
ca. 2,16 min
Ärende 14
ca. 0,40 min.
Ärende 15
ca. 1,50 min.
Ärende 16.1
Ärende 16.2
Ärende 17
ca. 8,47 min
Ärende 18
ca. 13,29 min.
Ärende 19 
ca.3,02 min..
Ärende 20
ca. 9,32 min.
Ärende 21
ca. 2,10 min
Ärende 22-36
ca. 4,32 min.
Ärende 37
ca.5,55 min..
Ärende 38 ca.0,29 min..
Ärende 39
ca.4,57 min..
ca 791 MB  (totalt ca 3.882 GB av 5 )

 
Fullmäktige 10 april. 2012 Dagordning 10 april 2012. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
Sammanträdet var förlagt till Åsa Gårdsskola och sändes därifrån.
 
Ärende 01
ca. 3,37 min.
Ärende 02
ca. 3,31 min.
Ärende 03
ca. 18,40 min.
Ärende 04
ca. 9,08 min.
Ärende 05
ca. 6,45 min
Ärende 06
ca. 6,40 min.
Ärende 07
ca. 0,22 min.
Ärende 08
ca. 0,27 min.
Ärende 09
ca. 3,05 min
Ärende 10
ca. 3,10 min.
Ärende 11
ca. 0,33 min.
Ärende 12
ca. 0,32 min.
Ärende 13
ca. 0,30 min.
Ärende 14
ca. 1,31 min.
Ärende 15
ca. 0,44 min.
Ärende 16
ca. 25,04 min.
Ärende 17
ca. 1,22 min.
Ärende 18
ca. 0,40 min.
Ärende 19
ca. 0,28 min.
Ärende 20
ca. 0,33 min.
Ärende 21
ca. 7,17 min.
Ärende 22
ca. 5,07 min.
Ärende 23
ca. 7,45 min.
Ärende 24
ca. 0,35 min.
Ärende 25
ca. 0,31 min
Ärende 26
ca. 0,24 min.
Ärende 27
ca. 0,17 min.
Ärende 28
ca. 0,11 min.
Ärende 29
ca. 0,17 min
Ärende 30
ca. 0,13 min.
Ärende 31
ca. 0,19 min.
Ärende 32
ca. 0,14 min.
Ärende 33
ca. 0,13 min.
Ärende 34
ca. 0,19 min.
Ärende 35
ca. 0,13 min.
Ärende 36
ca. 4,35 min.
Ärende 37
ca. 0,15 min.
     
 
ca 256MB  (totalt ca 3.091 GB av 5 )

 
Fullmäktige 13 mars. 2012 Dagordning 13 mars 2012. Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
Sammanträdet var förlagt till Åsa Gårdsskola och sändes därfrån.
 
Ärende 01
ca. 7,12 min.
Ärende 02
ca. 6,22 min.
Ärende 03
ca. 32,09 min.
Ärende 04
ca. 39,14 min.
Ärende 05
ca. 1,51 min
Ärende 06
ca. 0,25 min.
Ärende 07
ca. 11,35 min.
Ärende 08
ca. 0,45 min.
Ärende 09
ca. 3,55 min
Ärende 10
ca. 30,40 min.
Ärende 11
ca. 0,43 min.
Ärende 12
ca. 2,36 min.
Ärende 13
ca. 1,51 min.
Ärende 14
ca. 1,0 min.
Ärende 15
ca. 5,07 min.
Ärende 16
ca. 12,14 min.
Ärende 17
ca. 3,42 min.
Ärende 18
ca. 12,39 min.
Ärende 19
ca. 1,05 min.
Ärende 20
ca. 1,03 min.
Ärende 21
ca. 13,51 min.
Ärende 22
ca. 53,27 min.
Ärende 23
ca. 17,33 min.
Ärende 24
ca. 3,31 min.
Ärende 25
ca. 1,08 min
Ärende 26
ca. 0,19 min.
Ärende 27
ca. 0,17 min.
Ärende 28
ca. 0,14 min.
Ärende 29
ca. 0,16 min
Ärende 30
ca. 0,15 min.
Ärende 31
ca. 0,17 min.
Ärende 32
ca. 0,13 min.
Ärende 33
ca. 0,11 min.
Ärende 34
ca. 0,12 min.
Ärende 35
ca. 0,11 min.
Ärende 36
ca. 30,15 min.
Ärende 37
ca. 4,48 min.
Ärende 38
ca. 1,01 min.
   
 
ca 251MB  (totalt ca 2.835 GB)

 
Fullmäktige 7 febr.. 2012 Dagordning 7 febr. 2012 Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 4,25 min.
Ärende 02
ca. 9,14 min.
Ärende 03
ca. 6,40 min.
 
Ärende 03-B Extra ärende. Information om anställning av ny kommundirektör.
ca. 4,41 min.
Ärende 04
ca. 0,38 min.
Ärende 05
ca. 29,45 min
Ärende 06
ca. 5,31 min.
 
Ärende 07
ca. 13,26 min.
Ärende 08
ca. 3,45 min.
Ärende 09
ca. 13,19 min
Ärende 10
ca. 1,40 min.
Ärende 11
ca. 1,06 min.
Ärende 12
ca. 13,19 min.
Ärende 13
ca. 0,35 min.
Ärende 14
ca. 5,18 min.
Ärende 15
ca. 0,34 min.
Ärende 16
ca. 0,47 min.
Ärende 17
ca. 2,55 min.
Ärende 18
ca. 9,36 min.
Ärende 19
ca. 0,51 min.
Ärende 20
ca. 29,35 min.
Ärende 21
ca. 30,16 min.
Ärende 22
ca. 30,48 min.
Ärende 23
ca. 17,31 min.
Ärende 24
ca. 4,57 min.
Ärende 25
ca. 0,31 min.
Ärende 26
ca. 0,20 min.
Ärende 27
ca. 26,20 min.
Ärende 28
ca. 0,49 min.
   
 
ca 246 MB  (totalt ca 2.318 GB)

OBS! Inget fullmäktige i januari 2012.

 

2011

 
Fullmäktige 6 dec. 2011 Dagordning 6 dec. 2011 Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 3,36 min.
Ärende 02A
ca. 3,53 min.
Ärende 02B Extra ärende ang. Kvalitetspriset
ca. 20,25 min.
Ärende 03
ca. 25,02 min.
Ärende 04
ca. 11,40 min.
Ärende 05
ca. 39,24 min
Ärende 06
ca. 17,03 min.
Ärende 07
ca. 14,47 min.
Ärende 08
ca. 5,47 min.
Ärende 09
ca. 17,34 min
Ärende 10
ca. 18,31 min.
Ärende 11
ca. 0,53 min.
Ärende 12
ca. 2,00 min.
Ärende 13
ca. 0,22 min.
Ärende 14
ca. 0,15 min.
Ärende 15
ca. 2,11 min.
Ärende 16
ca. 0,19 min.
Ärende 17
ca. 1,03 min.
Ärende 18
ca. 2,46 min.
Ärende 19
ca. 0,53 min.
     
 
ca 172 MB  (totalt ca X.xxx GB)

 
Fullmäktige 8 nov. 2011 Dagordning 8 nov. 2011 Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ta del av protokoll från Fullmäktiges sammanträde. 
 
Ärende 01
ca. 3,04 min.
Ärende 02
ca. 3,51 min.
Ärende 03
ca. 7,05 min.
Ärende 04
ca. 26,57 min.
Ärende 05
ca. 0,37 min
Ärende 06
ca. 7,41 min.
Ärende 07
ca. 2,12 min.
Ärende 08
ca. 2,16 min.
Ärende 09
ca. 0,28 min
Ärende 10
ca. 0,36 min.
Ärende 11
ca. 23,27 min.
Ärende 12
ca. 9,04 min.
Ärende 13
ca. 3,0 min.
Ärende 14
ca. 5,20 min.
Ärende 15
ca. 1,19 min.
Ärende 16
ca. 30,48 min.
Ärende 17
ca. 7,19 min.
Ärende 18
ca. 0,25 min.
Ärende 19
ca. 0,16 min.
Ärende 20
ca. 0,50 min.
Ärende 21
ca. 0,21 min.
     
 
ca 125 MB  (totalt ca X.xxx GB)

Fullmäktige 11 okt. 2011 Dagordning sammanträde 11 okt. 2011 Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
 
Ärende 01
ca. 5,05 min.
Ärende 02
ca. 11,51 min.
Ärende 03
ca. 2,44 min.
Ärende 04
ca. 26,37 min.
Ärende 05
ca. 1,12 min
Ärende 06
ca. 0,51 min.
Ärende 07
ca. 11,37 min.
Ärende 08
ca. 3,10 min.
Ärende 09
ca. 17,31 min
Ärende 10
ca. 9,36 min.
Ärende 11
ca. 0,43 min.
Ärende 12
ca. 2,20 min.
Ärende 13
ca. 18,10 min.
Ärende 14
ca. 4,16 min.
Ärende 15
ca. 0,44 min.
Ärende 16
ca. 0,34 min.
Ärende 17
ca. 1,09 min.
Ärende 18
ca. 3,06 min.
Ärende 19
ca. 4,37 min.
Ärende 20
ca. 0,19 min.
 
ca 115 MB  (totalt ca X.xxx GB)

Fullmäktige 13 sept. 2011 Dagordning sammanträde 13 sept.. 2011 Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
 
Ärende 01
ca. 6,40 min.
Ärende 02
ca. 3,57 min.
Ärende 03
ca. 22,04 min.
Ärende 04
ca. 12,50 min.
Ärende 05
ca. 9,04 min
Ärende 06
ca. 52,01 min.
Ärende 07
ca. 7,55 min.
Ärende 08
ca. 0,37 min.
Ärende 09
ca. 0,34 min
Ärende 10
ca. 0,34 min.
Ärende 11
ca. 0,48 min.
Ärende 12
ca. 1,019 min.
Ärende 13
ca. 18,42 min.
Ärende 14
ca. 144,46 min.
Ärende 15
ca. 0,35 min.
Ärende 16
ca. 0,38 min.
Ärende 17
ca. 1,18 min.
Ärende 18
ca. 0,16 min.
Ärende 19
ca. 0,18 min.
 
 
ca 169 MB  (totalt ca X.xxx GB)
 

Fullmäktige 16 aug. 2011 Dagordning sammanträde 16 aug. 2011 Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
 
Ärende 01
ca. 6,09 min.
Ärende 02
ca. 9,16 min.
Ärende 03
ca. 15,14 min.
Ärende 04
ca. 0,13 min.
Ärende 03-04 fortsättning Beslut
ca. 11,37 min.
Ärende 05
ca. 1,44 min
Ärende 06
ca. 0,47 min.
Ärende 07
ca. 0,41 min.
Ärende 08
ca. 0,28 min.
Ärende 09
ca. 1,06 min
Ärende 10
ca. 42,25 min.
Ärende 11 inkl. debatt för ärende 12-15.
ca. 53,59 min.
Ärende 12
ca. 2,37 min.
Ärende 13
ca. 6,18 min.
Ärende 14
ca. 11,36 min.
Ärende 15
ca. 4,04 min.
Ärende 16
ca. 19,19 min.
Ärende 17
ca. 3,51 min.
Ärende 18
ca. 3,44 min.
Ärende 19
ca. 3,52 min.
Ärende 20
ca. 14,12 min.
Ärende 21
ca. 2,28 min.
Ärende 22
ca. 0,29 min.
Ärende 23
ca. 0,19 min.
     
 
ca 198 MB  (totalt ca 3.127 GB)

Fullmäktige 2011-06-14: Dagordning sammanträde 14 juni 2011 Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
 
Ärende 01
ca. 2,18 min.
Ärende 02
ca. 4,10 min.
Ärende 03
ca. 4,25 min.
Ärende 04
ca. 24,25 min.
Ärende 05
ca. 11,10 min
Ärende 06
ca. 11,26 min.
Ärende 07
ca. 1.07,30 min.
Ärende 08
ca. 3,09 min.
Ärende 09
ca. 41,24 min
Ärende 10
ca. 8,53 min.
Ärende 11
ca. 5,47 min.
Ärende 12
ca. 5,49 min.
Ärende 13
ca. 22,55 min.
Ärende 14
ca. 1,15 min.
Ärende 15
ca. 20,18 min.
Ärende 16
ca. 0,56 min.
Ärende 17
ca. 0,33 min.
Ärende 18
ca. 4,22 min.
Ärende 19
ca. 3,22 min.
Ärende 20
ca. 1,38 min.
Ärende 21
ca. 1,27 min.
Ärende 22
ca. 5,34 min.
Ärende 23-28 bordlagda
ca. 0,40 min.

 
Ärende 29
ca. 2,20 min.
Ärende 30
ca. 1,36 min.
Ärende 31
ca. 0,35 min.
Ärende 32
ca. 0,21 min.
Ärende 33
ca. 0,18 min.
Ärende 34
ca. 0,30 min.
   
 
ca 237 MB  (totalt ca 2,xxx GB)

 
Fullmäktige 2011-05-3 och 4: Dagordning sammanträde 3 och 4 maj 2011 Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ärende 01
ca. 3,45 min.
Ärende 02
ca. 7,49 min.
Ärende 03
ca. 1,27 min.
Ärende 04
ca. 1:41,42 min.
Ärende 05
ca. 23,36 min
Ärende 06
ca. 18,12 min.
Ärende 07
ca. 1,40 min.
Ärende 08
ca. 0,33 min.
Ärende 09
ca. 0,34 min
Ärende 10
ca. 2,02 min.
Ärende 11 Allmänhetens frågor
ca. 26,20 min.
 
Budget, inledning av de olika partierna:
Ärende 12.1.M Inledning 13,01 min. Ärende 12.2.S Inledning 7,43 min.
Ärende 12.3.FP Inledning 9,35 min. Ärende 12.4.C Inledning 3,41 min.
Ärende 12 5.KB Inledning 4,04 min. Ärende 12.6.MP Inledning 6,29 min.
Ärende 12.7.KD Inledning 7,33 min. Ärende 12.8.SD Inledning 1,37min.
Ärende 12.9.V Inledning 8,29 min.  
Ärende 12 fortsättning:
Allmänpolitisk debatt ca 1:32,09 min.
Förskola & Grundskola, Gymnasie & Vuxenutbildning del 1 ca. 22,31 min.
Förskola & Grundskola, Gymnasie & Vuxenutbildning del 2 ca. 17,52 min.
Fritid, Kultur och turism ca. 30,00 min.
Äldreomsorg, Handikappomsorg, Individ & Familj del 1 ca 1:15,24 min.
Äldreomsorg, Handikappomsorg, Individ & Familj del 2 ca 1:03,44 min.
Teknik, Plan & Bygg, Miljö & Hälsa, Service och
KS inkl. kollektivtrafik och kommunala bolag del 1 ca 46,55 min.
Teknik, Plan & Bygg, Miljö & Hälsa, Service och
KS inkl. kollektivtrafik och kommunala bolag del 2 ca 1:19,24 min.
Ärende 12 Beslut:
Beslut om budget 8,12 min.
 
Ärende 13
ca. 6,40 min.
Ärende 14
ca. 16,09 min.
Ärende 15
ca. 24,07 min.
Ärende 16
ca. 1,28 min.
Ärende 17
ca. 10,59 min.
Ärende 18
ca. 1,27 min.
Ärende 19
ca. 0,35 min.
Ärende 20
ca. 0,51 min.
Ärende 21
ca. 8,38 min.
Ärende 22
ca. 0,38 min.
Ärende 23
ca. 4,51 min.
Ärende 24
ca. 1:33,10 min.
Ärende 25
ca. 1,07 min.
Ärende 26
ca. 0,16 min.
Ärende 27
ca. 0,35 min.
Ärende 28
ca. 0,40 min.
Ärende 29
ca. 0,26 min.
Ärende 30
ca. 0,19 min.
Ärende 31
ca. 0,58 min.
Ärende 32
ca. 1,56 min.
Ärende 33
+ justering av ärende 24 ca. 6,36 min.
     
 
ca 795 MB  (totalt ca 2,xxx GB)

 
Fullmäktige 2011-04-05: Dagordning sammanträde 05 april 2011 Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ärende 01
ca. 4,29 min.
Ärende 02
ca. 24,40 min.
Ärende 03
ca. 6,36 min.
Ärende 04
ca. 0,49 min.
Ärende 05
ca. 0,52 min
Ärende 06
ca. 0,32 min.
Ärende 07
ca. 49,31 min.
Ärende 08
ca. 10,15 min.
Ärende 09
ca. 1,47 min
Ärende 10
ca. 6,46 min.
Ärende 11
ca. 0,39 min.
Ärende 12
ca. 0,37 min.
Ärende 13
ca. 6,10 min.
Ärende 14
ca. 30,48 min.
Ärende 15
ca. 0,53 min.
Ärende 16
ca. 0,35 min.
Ärende 17
ca. 0,28 min.
Ärende 18
ca. 0,27 min.
Ärende 19
ca. 0,37 min.
Ärende 20
ca. 0,37 min.
Ärende 21
ca. 2,21 min.
Ärende 22
ca. 0,27 min.
Ärende 23
ca. 2,53 min.
Ärende 24
ca. 5,43 min.
Ärende 25
ca. 1,25 min.
     
 
ca 148 MB  (totalt ca 2,775 GB)

Fullmäktige 2011-03-08: Dagordning sammanträde 08 mars 2011 Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ärende 01
ca. 12,42 min.
Ärende 02
ca. 16,52 min.
Ärende 03
ca. 10,16 min.
Ärende 04
ca. 20,12 min.
Ärende 05
ca. 31,13 min
Ärende 06
ca. 0,58 min.
.Ärende 07
ca. 0,38 min.
Ärende 08
ca. 0,37 min.
Ärende 09
ca. 08,47 min
Ärende 10
ca. 11,03 min.
Ärende 11
ca. 4,20 min.
Ärende 12
ca. 10,53 min.
Ärende 13
ca. 49,04 min.
Ärende 14
ca. 0,42 min.
Ärende 15
ca. 0,46 min.
Ärende 16
ca. 0,40 min.
Ärende 17
ca. 1,15 min.
Ärende 18
ca. 0,55 min.
Ärende 19
ca. 0,37 min.
Ärende 20
ca. 0,29 min.
Ärende 21
ca. 2,29 min.
Ärende 22
ca. 1,56 min.
Ärende 23
ca. 1,36 min.
Ärende 24
ca. 0,25 min.
Ärende 25
ca. 0,27 min.
Ärende 26
ca. 0,38 min.
Ärende 27
ca. 0,22 min.
 
 
ca 174 MB  (totalt ca 2,627 GB)

Fullmäktige 2011-02-01: Dagordning sammanträde 01 februari 2011 Pdf fil. Det går att lyssna på månadens ärenden utan att ladda ner hela filen.
Samtliga filer är i mp3 format. Går att lyssna med alla mediaspelare som klarar
mp3.
 
Ärende 01
ca. 6,11 min.
Ärende 02
ca. 4,12 min.
Ärende 03
ca. 6,00 min.
Ärende 04
ca. 56,32 min.
Ärende 05
ca. 1,47 min.
Ärende 06
ca. 0,43 min.
Ärende 07
ca. 2,21 min.
Ärende 08
ca. 0,36 min.
Ärende 09
ca. 20,53 min.
Ärende 10
ca. 5,45 min.
Ärende 11
ca. 57,00 min.
Ärende 12
ca. 14,56 min
Ärende 13
ca. 1.06,10 min.
Ärende 14
ca. 9,55 min.
Ärende 15
ca. 0,57 min.
Ärende 16-18
ca. 0,25 min.
Ärende 19
ca. 1,48 min.
Ärende 20
ca. 0,27 min.
Ärende 21
ca. 3,24 min.
Ärende 22
ca. 0,43 min.
Ärende 23
ca. 0,30 min.
Ärende 24
ca. 1,56 min.
Ärende 25
ca. 1,38 min.
Ärende 26
ca. 0,17 min.
 
ca 242 MB  (totalt ca 2,453 GB)

OBS! Inget sammanträde i januari -11

Hem

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.