Driftstatus atmosfäriska störningar

Driftstatus     Atmosfäriska störningar    Tekniker Inloggning

Atmosfäriska störningar i kombination med modern teknik kan tyvärr ställa till det.
 

Atmosfäriska störningar råder vi inte över.

Emellanåt stör danska stationer våra sändningar speciellt i södra och norra kommundelen i ytterkanterna av vårt sändningsområde.

Atmosfäriska störningar drabbar radio och TV sändningar emellanåt. De atmosfäriska störningarna beror på vädret, vi har väldigt många olika skikt av varm- och kalluft. Det hela är kopplat till den så kallade solaktiviteten, vilken varierar i cykler och bland annat märks i form av så kallade solfläckar på solytan. Dessa skikt gör att sändarsignaler får en längre räckvidd än normalt. Signalerna från andra stationer slår ut sändningar i våra trakter och tvärt om.

Att jonosfären kan reflektera signalerna så pass att signaler från utländska stationer påverkar våra sändningar, beror på att solen utstrålar osedvanligt mycket energi. Det hela är kopplat till den så kallade solaktiviteten, vilken varierar i cykler och bland annat märks i form av så kallade solfläckar på solytan.

Det är också det här speciella vädret som gör att signalen färdas extremt långt i vissa fall och det är det som gör att en del får in udda kanaler som till exempel dansk radio.
Det dåliga är att det inte kan göras så mycket åt sändningsstörningarna.

 

Hem
 

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.