Vad krävs för att se på webb-TV?

Sändningen sker i Windows media Player-format (WMV).
Du behöver alltså ha Windows Media Player installerad på din dator.
Och du behöver bredbands anslutning för din dator, minst 0,5Mb helst 1Mb .
Obs! Webb-TV funktionen kräver att du tillåter att Active X är i gång på din dator
Java-Script måste tillåtas i din webb-läsare, får du ingen bild, prova med att öppn/se i extern spelare.

Windows: WMP-spelaren finns normalt förinstallerad i alla Windows-versioner sedan Windows 95.

Mac: Windows Media Player för Mac finns att hämta från Microsoft. Du kan också lyssna i QuickTime-spelaren med tillägget Flip4Mac.

PDA: Windows Media Player är förinstallerad i de flesta Windows Mobile-fickdatorer (PDA).

Linux: Windows media Player finns i begränsad version för Linux. Eftersom Linux är ett operativsystem med öppen källkod finns det flera möjliga lösningar för att återge Windows Media. Det är svårt att ge ett entydigt svar på vilka kombinationer som fungerar. Enligt uppgift ska det fungerat i webbläsaren Firefox med mediaspelaren MPlayer, samt i webbläsaren Konqueror med mediaspelaren Kaffeine.